Jak pracuji? 

Provedu vás vaší bolestí. Naučím vás pracovat s emocemi a programy mysli. Dovedu vás na cestu, po které máte jít…

 

„Moje cesta a přání je pomoci těm lidem, kteří ve svém životě chtějí něco změnit, jsou pevně rozhodnuti skoncovat se starými vzorci, vymotat se z bludného kruhu a začít jiný život. Život plný lásky, čistoty duše a radosti.“ 

 

Terapie dopisem

Při terapiích, které provozuji, je u mě nejdůležitější mluvit o emocích. Častokrát jsem se ale setkala s člověkem, který o svých emocích mluvit neumíUvědomuji si, jak moc těžké to je, obzvlášť když se jedná o emoce hluboko uložené. Vytvořila jsem tedy možnost, kdy mi můžete formou emailu napsat dopis. V tomto dopise mi prosím napište všechno, co vás trápí, co by jste chtěli ve svém životě změnit a co se vám nelíbí. Popište svou bolest nebo trápení ze všech možných stran. Dopis si přečtu, udělám si důkladné poznámky a díky mému vhledu vám při naší online schůzce pomohu rozklíčovat všechny vaše emoční bloky a vzorce, které nejste schopni vidět.

 

Emoční stezka

Jsou-li na vaší cestě bolesti, které jsou propojeny se zážitky z dětství či jakékoliv minulosti a stále se vám pletou do vašeho přítomného okamžiku, ukáži vám jak se tato zranění minulosti dají uvolnit. Naším úkolem není traumata odstranit ani vytěsnit, nýbrž uvolnit a přepsat. Určitě si tady popláčete. Jsou to takové výlety do minulosti, kde se společně setkáváme s lidmi, kteří nám z našeho pohledu ublížili, chovali se k nám bezohledně, chladně či sobecky. V těchto vizuálních výletech je možné setkat se s kýmkoliv. Dochází zde k uvolnění emocí, odpuštění a propuštění starého, také přepsání vzpomínek, které nahradíme novými. Hodně záleží na síle traumatu, podle toho se odvíjí různé techniky, které zde používám. 

 Cesta k vnitřní síle – ebook

Tato kniha patří mezi průvodce jemnými technikami. Najdete ji v záložce nahoře, zvanou jako EBOOK. Pokud jste právě vy zrovna tam „DOLE“, je čas po malých krůčcích šplhat zase nahoru. Je to pomalejší cesta, ale osvědčená. Když totiž padne ego a staré programy, vaše realita se často změní na období temna. Temna vaší mysli, kdy není úniku sám před sebou. Tyto návody – pokud je budete pevně s velkou pílí a vírou dodržovat, vás uvedou zpět k vašemu středu. 

 

Andělské karty

Ke své práci používám andělské karty a dva druhy tarotu. Tyto karty mi říkají s laskavostí a jemností, na co se zaměřit a co je pro vás nejdůležitější. Vykládám však pouze na blízkou budoucnost. Vy sami jste totiž tvůrcem svého života a já vám pouze nastíním to, co vy sami nejste schopni vidět. Ukáži vám, kde bude cesta trnitější a kde jednoduší. Poradím vám pomocí duchovních a andělských karet, které téma je pro vás právě aktuální a jak by jste mohli postupovat a svůj život zlepšit. Rozhodnutí je však a vždy bude jen na vás. 

Hlubinná regresní terapie

Tato metoda svou dokonalostí předčila všechna moje očekávání. Je opravdu velice účinná. Po veškeré celoživotní úporné snaze dostat se ze začarovaného kruhu vidím tuto terapii jako velké finále. Bod zlomu. Máte již vyřešenou minulost tohoto života. Jste v přijetí téměř ke všemu a všem a přesto se vám v nějaké oblasti stále nedaří? Jako by jste ve svém nitru nosili pocity někoho jiného. Je to jako cítit bolest, která vám nepatří. Vnímat emoce, které k vám přicházejí, ale vy nevíte proč a odkud se vzaly. Bezdůvodně pláčete a nevíte proč. Naše duše si totiž tyto pocity a nedoléčené bolesti nese spolu s námi po mnoho životů a neměla příležitost se vyléčit, uzdravit. A není to jen o pocitech, mohou to být i různá somatika, kdy vaše tělo vykazuje nějaké projevy a nevíte proč. Pokud toto čtete, máte možnost uzdravení. Pamatujte, že vaše duše je jen jedna, avšak mohla pobývat v několika různých tělesných schránkách a projít mnohými životními zkouškami.

Karmická numerologie

Numerologii jsem si velice oblíbila. Je to jako číst v knize, kterou neznám, ale pomocí čísel téměř ihned budu vědět vaše přednosti a slabosti, váš životní úkol a aktuální životní cestu. Dá se z ní odhalit téměř všechno. Pro vztahy používám Karmickou růžici vztahů. Jedná se o starobylou čínskou metodu, která byla později rozpracovaná v Japonsku a nyní známá jako japonská numerologie. Numerologii používám téměř u každého. Tato metoda se mi velice osvědčila.

 

Shamballa

Jedná se o vysoko-vibrační léčivou energii. Je považována za jednu z nejsilnějších. Umožňuje multidimenzionální léčení na všech úrovních, její použití je rychlejší, silnější a účinnější než jiné metody. Touto energií lze pomáhat léčit nebo například čistit prostory od negativních energií. 

Akášické záznamy a automatické psaní

Akášické záznamy jsou kronikou života a zdrojem informací, v nichž můžeme najít spousty odpovědí. Z Akáši stahuji informace pomocí automatického psaní. Každý vzkaz, který napíši na papír, je velké překvapení. Někdy vidím i útržky z minulých životů. Do těchto záznamů se můžete podívat i vy sami pod mým vedením. Vzkazy mohou být i několik popsaných stránek dlouhé. 

Cesta k SEBEdůvěře a SEBEvědomí

Život někdy přináší spoustu úskalí a není potřeba se vinit za to, že všechno nejde hned. Setkala jsem se s otázkou, jak mohu radit lidem, když mě v životě provázely samé kopance. Moje odpověď zní. PRÁVĚ PROTO. V nejhorších emočních bolestech mi bylo umožněno dostat vhledy a přirozené intuitivní postupy, které musím předávat dál. Proto mějte pevnou víru, nikdy nekoukejte na to, co si myslí ostatní a tvrdě jděte za svými sny. Pokud se cestou něco vyvrbí a bude to vypadat tak, že se cíl vzdaluje, zamyslete se proč se tak děje, změňte přístup, ale nikdy ne CÍL. 

 

…s láskou M…